Zonlicht en RuimteZonlicht en Ruimte is een initiatief van burgers die de stad graag groen en leefbaar willen houden. Wij zien onszelf niet als een actiegroep maar als een beweging van burgers die wil dat procedures in een stad worden nageleefd. Wij willen dat inspraak en bewonersparticipatie een toetsbare invulling krijgen. En wij willen dat gemeente, corporaties en projectontwikkelaars zich houden aan de fatsoensnormen. Leefbaar houden van een stad betekent voor ons ook: zonlicht en ruimte. Geen woontorens die in openbare ruimte worden neergezet en zonlicht en privacy van de omwonenden verstoren en het karakter van de stad aantasten. Geen stadsverdichting die leidt tot een zinloze opeenhoping van mensen terwijl de groene ruimte in en om de stad wordt verkwanseld. Zonlicht en Ruimte staat open voor iedereen die zich in onze standpunten herkent. Wij nodigen iedereen uit mee te denken en informatie te delen. De acties van omwonenden tegen ongewenste bouwplannen in de verschillende wijken en buurten zijn vaak op zichzelf staande acties. Soms weten bewoners niet hoe ze de zaken aan moeten pakken. Wij hopen dat deze site een ontmoetingsplaats kan zijn waar burgers hun (juridische) informatie kunnen halen en brengen. De site wordt elke dag bijgewerkt door verschillende sympathisanten. Nieuwsbijdragen, foto's, tips en vragen kunt u mailen naar
zonlicht en ruimte


werkgroep Zonlicht en Ruimte Groningen