Beijum


"Wie bedenkt nu zoiets?"

Een veelgehoorde uitspraak wanneer mensen begrijpen hoe de omgeving rondom de Montessori school eruit moet komen te zien. Opnieuw wordt een groenstrook verkwanseld, opnieuw openbare ruimte verkocht. Naar de omwonenden wordt niet geluisterd. Maar de stad Groningen, dat zijn toch de stadjers! Samen maken we de stad...Hier moet volgens de plannen een rij huizen komen.Opnieuw verdwijnt er ruimte, zicht en groen (kant Wibenaheerd)Ook hier moet volgens de plannen een rij huizen komen.(kant Froukemaheerd)
Waarom moet een beter schoolgebouw betaald worden met de bouw van nieuwe (koop)huizen? Dit is nu juist een mooie gelegenheid om een stukje Beijum te maken waar kinderen veilig naar school kunnen lopen en fietsen en genoeg ruimte krijgen om te spelen. Maar inplaats daarvan kiest men voor meer huizen, meer mensen, meer verkeer.DvhN 26 september 2007


De relatief lage bebouwing links moet wijken voor de ingang van de school. Een gedeelte tuin bij het appartementencomplex moet wijken.


zienswijze buurtbewoners

Lees hier de Zienswijze Stedenbouwkundig plan 1ste Montessorischool Beijum-Oost

Zie ook de inspraakrapportage over de provinciale vrijstellingenlijst.

Voor het verslag van de inspraakbijeenkomst zie: verslag

reacties

Zie ook het weblog van Betty de Boer over dit onderwerp van 26 september 2007 en ook onze reactie op de plannen. Zie ook reactie op de site Froukemaheerd van 29 september 2007
en een bericht op dezelfde site van vrijdag 5 oktober 2007

Voor het stedenbouwkundig plan klik hier


Achter de fietsenrekken en de nu roodkleurende struiken komt volgens het plan een rij koopwoningen!


terug naar startpagina