De Hunze/Van Starkenborgh


Bouw woontoren De Brugwachter voorlopig van de baan

26 januari 2010

Zie Bouw woontoren De Brugwachter voorlopig van de baan
Verzet tegen Brugwachter

Brug te ver

Persbericht 4 oktober 2008

Persbericht brugwachter 4 oktober 2008

Stedebouwkundig plan Brugwachter van tafelDagblad van het Noorden 6 september

Zie Dagblad van het Noorden 5 september
weblog Linda Voortman van GroenLinks op 4 september

Voor de vragen van de VVD over de perikelen rond de Brugwachter
2007nr42

Dagblad van het Noorden 29juni2007/26 juni 2007/22juni2007/31mei2007

overzicht

Voor wie wil weten welke plaats de Brugwachter in de omgeving zou innemen zie ' visualisatie Brugwachter'


Moet dit plaats maken voor een torenflat?
De wijken De Hunze en Van Starkenborgh zijn al enkele malen in actie gekomen tegen plannen van de gemeente.

Voor de site van de Hunze zie Digitale Wijk De Hunze,
voor de site van de bewonersorganisatie zie bewoners Hunze/Van Starkenborgh

Voor het verkoopplaatje van de Brugwachter zie De Brugwachter

Artikelen over de Brugwachter zijn te vinden in onze rubriek in de media

Zie ook het artikel:
Woontoren 'De Brugwachter' bij de Korrebrug “Keert het zich tegen Noorddijk of is het een toevoeging?” in de regiokrant Groningen 22 januari art1 2007
en het artikel:
Markante woonpoort aan het Eemskanaal. Maar is het veilig genoeg? in de regiokrant Groningen 22 januari 2007 art2

Zie ook het weblog van Linda Voortman van Groen Links gesjoemel

en het weblog van Betty de Boer over 'Operatie Achtertuin' en 'De Brugwachter':
"Hoogbouw de 'Brugwachter'" van 30 januari 2007 en
De Brugwachter
en de reacties bij 'beeldvorming en praktijkII van 14 april'Voor de zienswijze op de Brugwachter ook zienswijze De BrugwachterDe Brugwachterflat en het huidige brugwachtershuisje op 29 april 2007

******Persbericht van het Comité “Leefbaar De Hunze en Van Starkenborgh” *******Buurt vraagt nieuw bestemmingsplan Ulgersmaborg

234 bezwaren van buurtbewoners


De gemeente Groningen heeft in december 2006 een stedenbouwkundig plan uitgebracht dat een 75 meter hoge woontoren op de hoek van de Ulgersmaweg en het Heerdenpad mogelijk moeten maken. Hierop is door een groot aantal buurtbewoners negatief gereageerd. Vanuit de wijken De Hunze, Van Starkenborgh en de Indische buurt zijn in januari van dit jaar maar liefst 234 zienswijzen ingediend tegen dit plan. Ook de middelbare school heeft gereageerd.

Verzoek nieuw bestemmingsplan Ulgersmaborg


Vorige week hebben alle bewoners van de Siebold Sissinghlaan een gezamenlijke brief geschreven aan de gemeenteraad van Groningen met daarin het verzoek om voor het gehele Ulgersmaborg-gebied een nieuw bestemmingsplan te maken. Het huidige bestemmingsplan is al meer dan een kwart eeuw oud en sluit niet meer aan op het huidige karakter van de omgeving. Het plangebied Ulgersmaborg bestaat uit een lappendeken van bestemmingsplannen uit verschillende perioden. In deze lappendeken kunnen de bewoners geen lijn of beleid meer herkennen.

Onderbouwing van het verzoek


- kleine locatie, grote impact
Allereerst geven de bewoners aan de huidige aangekondigde vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan niet juist te vinden. In het stedenbouwkundige plan kondigt de gemeente aan via een vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 2) voor een relatief kleine locatie vrijstelling te willen geven aan een nieuwe en afwijkende ontwikkeling, een 75 meter hoge woontoren. Dit plan heeft grote gevolgen omgeving en omwonenden. Alternatieven zijn niet onderzocht.

- Huidige bestemmingsplan Ulgersmaborg
Daarnaast is in het hele plangebied de afgelopen jaren steeds met vrijstellingen gewerkt en veel van die ontwikkelingen wijken af van het bestemmingsplan. De functie en waarde van dit sterk verouderde bestemmingsplan komt daarmee steeds meer ter discussie te staan.

- 10 jaar oude plannen en nieuwe wet
In de nieuw komende Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), waar de gemeente zich binnenkort aan zal moeten houden, zijn vergelijkbare procedures niet meer mogelijk dan wel zeer beperkt. Een plan ouder dan 10 jaar wordt bevroren. De gemeente zal zondermeer binnen afzienbare tijd een nieuw bestemmingsplan moeten opstellen.

- Slotbeschouwing brief
In de brief wordt opgemerkt dat de bewoners van het openbaar bestuur verwachten dat zij zorgvuldig omgaat met de ruimtelijke inrichting en de volkshuisvesting. Hiervoor is eerst een duidelijke visie nodig wat nu de bedoeling is met dit gebied en de omliggende omgeving in de vorm van een nieuw bestemmingsplan. Daarin kan een duidelijke stedenbouwkundige invulling komen, die aansluit op de hoogte en bouwstijl van de bestaande bebouwing en (met name hier) een passende groen- en ecologische invulling.

Brief aan provincie, Inspecteur VROM en regiodirecteur Noord LNV
Naast deze brief van de Siebold Sissinghlaan heeft het Comité in februari 2007 brieven gestuurd aan de Provincie Groningen, de Provinciale planologische commissie Groningen, de VROM inspecteur Noord en de Regiodirecteur Noord van LNV. In de brieven wordt aandacht gevraagd voor het plan, de door de gemeente aangekondigde procedure en de verstrekkende gevolgen. Het comité wil graag dat de verschillende instanties, vanuit hun bevoegdheid en vakgebied, de door de gemeente gekozen procedure kritisch gaan volgen. Naar verwachting zal het stedenbouwkundig plan dit voorjaar in de gemeenteraad worden behandeld.

****************************Einde Persbericht ******************************

Voor vragen kunt u terecht bij het Comité “Leefbaar De Hunze en Van Starkenborgh”,
Maria Hintzbergen, 050 – 542 48 48.
Job Schreuder, 06-20218159doorkijkje richting Beijumdoorkijkje richting Korrewegbrug/Gerrit Krolbrugterug naar startpagina